آسودگی و راحتی که عصای ایزی واک برای کاربر خود فراهم می کند ، استایلی جدید از زندگی را به نمایش می گذارد ؛ جلوه ای از فائق آمدن بر سختی ها و محدودیت ها  

        ایزی واک بر این باور است که حرکت و پویایی خواستگاه رشد و ارتقاء آدمیان است و هیچ علتی نباید مانعی برای توقف حرکت باشد.

ایزی واک به گونه ای طراحی شده که کاربر آن بتواند بدون اینکه فشاری روی پای آسیب دیده خود وارد کند ، راه برود ، ورزش کند ، به دانشگاه و محل کار خود برود ، آشپزی یا آرایشگری کند ، کودک خود را در آغوش بگیرد و ....  

عدم نیاز به درگیر بودن دست برای گرفتن عصا ، آزادی عملی که کاربر پیش از آسیب دیدگی پا داشته است را به او باز می گرداند. 

حذف فشار روی مچ دست و زیر بغل که دردهای ثانویه ناشی از گرفتن دسته ی عصاهای معمول حین راه رفتن است یکی از بزرگترین مزیت های عصای ایزی واک و یک انتخاب حرفه ای برای افراد دچار دردهای مچ دست و سندروم تونل کارپال است.

 


شما هم تصاویر و سبک زندگیتان با ایزی واک را با ما به اشتراک بگذارید.