آسودگی و راحتی که عصاهای ارگونومیک برای کاربر خود فراهم می کنند ، استایلی جدید از زندگی را به نمایش می گذارند ؛ جلوه ای از فائق آمدن بر سختی ها و محدودیت ها

حذف فشار روی مچ دست و زیر بغل که دردهای ثانویه ناشی از گرفتن دسته ی عصاهای معمول حین راه رفتن است یکی از بزرگترین مزیت های عصای ایزی واک و یک انتخاب حرفه ای برای افراد دچار دردهای مچ دست و سندروم تونل کارپال محسوب می شود.

عدم نیاز به درگیر بودن دست برای گرفتن عصا ، آزادی عملی که کاربر پیش از آسیب دیدگی داشته است را به او باز می گرداند.

ایزی واک به گونه ای طراحی شده که کاربر آن بتواند بدون اینکه فشاری روی پای آسیب دیده خود وارد کند ، راه برود ، ورزش کند ، به دانشگاه و محل کار خود برود ، آشپزی یا آرایشگری کند ، کودک خود را در آغوش بگیرد و …