عصای ایزی واک یک ابزار برای بازگشت توانمندی و امکان راه رفتن است که این مطلوب در گرو استفاده صحیح و درست از این محصول است.نوع بستن این عصا به پا ساختاری ارتز مانند است که عدم توجه به فیتینگ صحیح باعث کاهش از کارآیی آن خواهدشد.

ما به همه کاربران توصیه می کنیم برای استفاده از عصای ایزی واک حتما این دو مورد را در نظر بگیرند:

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

درصورت تایید پزشک و تست ارزیابی ، برای استفاده از عصا می توانید از دفترچه راهنما همراه استفاده کرده و یا فیلم آموزشی را ملاحظه بفرمایید.

 

 

جعبه عصای ایزی واک متشکل از مجموعه نیمه مونتاز شده است که کاربر با کمک فیلم آموزشی و یا دفترچه به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاصی عصا را آماده پوشیدن می کند.

 

برای پوشیدن عصا نیز صرفا باید ارتفاع تنظیم شده و بندهای اتصالی در شرایط مطلوب بسته شوند.