عصای زیرزانویی ایزی واک یک طرح جدید از راه حل های درمانی و عملکردی  برای افراد دچار مشکلات اسکلتی-عضلانی در زیر زانو می باشد. این عصا با اقتباس از نمونه خارجی آن، به دست متخصصین و مهندسین ایرانی در داخل کشور عزیزمان ایران ساخته شده است

کاربر این عصا با ازبین رفتن دردهای ناشی از وارد شدن نیروی وزن بر روی پا، به راحتی به فعالیت و کارهای روزانه خود بازمی گردد

ایزی واک به خاطر وجود سطح گسترده زیر زانو، از ثبات بیشتری نسبت به عصاهای معمولی برخوردار است و به کاربر اجازه می دهد بدون هرگونه احساس ناراحتی و یا مشکل در روند درمان، وزن خود را روی هر دو پا به طور مساوی توزیع کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *