عصای زیر ساعدی آرم رست

آنچه عصای آرم رست را به یک همراه مطمئن تبدیل می کند

سطح زیر ساعدی

آرم رست به گونه ای طراحی شده که با دربرگرفتن آرنج روی یک سطح کرو دار فشار و وزن را از روی مچ دست و زیر بغل حذف کرده و کاربر را از دردهای مچ و شانه و عوارض آن ها رهایی بخشد.

مکانیزم لولایی

آرم رست با مکانیزم لولایی  زیر ساعدی اجازه می دهد بدون اینکه کاربر عصا را کنار بگذارد مفصل آرنج خود را آزادانه حرکت دهد، به طوری که برای انجام کارهایی که نیاز به بالابردن دست دارند مشکلی ایجاد نشود.

هندزفری

آرم رست با دو ساعد بند انعطاف پذیر ، بدون نیاز به بستن یا قفل کردن ، علاوه بر اینکه ساعد را به درستی روی سطح کرودار نگه می دارد، اجازه می دهد تا دستان کاربرآزاد بوده و عصا در حالت هندزفری قرار گیرد.

ساعدبندهای الاستیک

می توان ساعدبندها را یک طرف بازو یا درطرفین و یا روبه عقب و جلو حرکت داد تا متناسب با دلخواه کاربر شود. همچنین با فشار شاسی روی دسته مچی ، می توان آن را به راحتی به طرفین یا پایین چرخانده تا آزادی عمل بیشتری برای دست ها ایجاد شود.