عصای زیرزانویی ایزی واک ، مختص آسیب دیدگی های استخوان های زیرزانو و مچ پا است. این عصا با ساختاری ارگونومیک و قابل تنظیم ، امکان راه رفتن و ایستادن راحت و با ثبات و بدون نیاز به گرفتن دسته ی عصا را فراهم می کند.

آرم رست

عصای زیرساعدی آرم رست ، عصایی سبک و ارگونومیک است که راه رفتن با عصا را به فعالیتی راحت و سریع تبدیل می کند.

 

کلاسیک