شکستگی های کف پا

 

 

تعریف

شکستگی های مربوط به محل اتصال استخوان های کف پا به  انگشتان پا

علائم:

ورم، درد،سختی راه رفتن و کبودی اطراف و کف پا

روش تشخیص:

معاینه بالینی و تصویر رادیوگرافی