شکستگی فیبولا

 

تعریف:

شکستگی های عرضی ناشی از ضربه مستقیم به کناره خارجی ساق پا 

علائم:

معمولا بیمار قادر به را رفتن است اما با فشار به محل شکستگی احساس درد بالا است.

روش تشخیص:

عکس رادیولوژی و بررسی عصب پرونئال