انحراف شست پا

 

تعریف:

انحراف شست یا هالوکس والگوس یعنی کج شدن شست و ایجاد بدشکلی در ظاهر انگشت که در خانم ها متداول تر است.

علائم:

 تحریک و قرمزی پوست، درد موقع راه رفتن ، انحراف کامل یا زیاد شست به طرف سایر انگشتان و سختی پوشیدن کفش

روش تشخیص:

معاینه بالینی و گاهی تصویرزادیولوژی